Kontakty:
tel.: +48146310210, fax: +48146274443
e-mail: zpstar@poczta.net.pl 1200971@zoz.org.pl
www: http://zps.tarnow.pl/