Kontakty:
tel.: +48413493500, fax: +48413493505
e-mail: zoz@zozmswiakielce.pl sekretariat@zozmswiakielce.pl
www: zozmswiakielce.pl