Kontakty:
fax: +48322717311
e-mail: srzabrze@srzabrze.med.pl 2402704@zoz.org.pl
www: http://www.szpitalzabrze.pl/