Kontakty:
tel.: +48757537100, fax: +48757542335
e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl www: www.spzoz.jgora.pl