Kontakty:
tel.: +48957523443, www: kostrzyn.nowyszpital.pl