Kontakty:
tel.: +48124158091, fax: +48124158091
e-mail: wsat@poczta.onet.pl