Kontakty:
tel.: +48322591200, fax: +48322554633
e-mail: spskm@spskm.katowice.pl 9900166@zoz.org.pl
www: www.spskm.katowice.pl