Kontakty:
tel.: +48327894000, fax: +48322525955
e-mail: informacje@csk.katowice.pl 9900267@zoz.org.pl
www: www.csk.katowice.pl