Kontakty:
tel.: +48768436071, fax: 0768436030
e-mail: dyr@alzheimer.scinawa.eu Kierujący zakładem: Michał Hajtko