Kontakty:
tel.: +48438221999, fax: +48438220200
e-mail: 1000626@zoz.org.pl 1000626@zoz.org.pl
www: http://www.zpzdrowie.pl