Kontakty:
tel.: +48422721900, fax: +48422721809
e-mail: wompcpl@lodzkie.pl 1000153@zoz.org.pl