Kontakty:
tel.: Informacja +48426895000, Rejestracja +48426895200
fax: +48426895011
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl www: www.kopernik.lodz.pl