Kontakty:
tel.: +48124245555, fax: +48124245490
e-mail: sekretariat@uks.com.pl
Kierujący zakładem: Stanisław Majewski