Kontakty:
tel.: +48126371959, fax: +48126151705
e-mail: 9900341@zoz.org.pl
www: zozmswiakrakow.pl/