Kontakty:
tel.: +48123865105, fax: +48123861400
e-mail: SPZOZ.proszowice@poczta.fm 1200026@zoz.org.pl
www: spzoz.proszowice.pl
tel.: +48123865102, Dyrekcja