Kontakty:
tel.: +48486121381, fax: +48486121381
e-mail: 1400093@zoz.org.pl
www: spzzozpionki.pl