Kontakty:
tel.: +48483615100, fax: +48483622947
e-mail: sekretariat@rszs.regiony.pl 1400084@zoz.org.pl
www: http://www.szpital.radom.pl