Kontakty:
tel.: +48483780611, fax: +48483780227
e-mail: lipsko@waza.com.pl 1400081@zoz.org.pl
www: spzzoz-lipsko.mazowsze.pl