Kontakty:
tel.: +48774433100, fax: +48774433110
e-mail: sekretariat@szpital.opole.pl 1600179@zoz.org.pl
www: www.szpital.opole.pl
tel.: +48774433588, +48774433589
Rejestracja do poradni urazowo-ortopedycznej
tel.: +48774433126, Rejestracja do poradni reumatologicznej