Kontakty:
tel.: +48175810520, fax: +48175810526
e-mail: gspzozborowa@poczta.onet.pl 1800417@zoz.org.pl