Kontakty:
tel.: +48134353017, fax: +48134353017
e-mail: spgzoz2@wp.pl