Kontakty:
tel.: +48134380918, fax: +48134880918
e-mail: Zoz_jedlicze@op.pl 1800165@zoz.org.pl
www: zozjedlicze.pl