Kontakty:
tel.: +48134462041, fax: +48134468322
e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl 1800145@zoz.org.pl
www: www.szpital.jaslo.pl