Kontakty:
e-mail: informacja@zoz2-rzeszow.med.pl www: http://zoz2.pl/
tel.: +48178613600, Centrala
tel.: +48178613604, Rejestracja