Kontakty:
tel.: +48858693550, fax: +48858693566
e-mail: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl 9900296@zoz.org.pl
www: www.zozmswia.bialystok.pl