Kontakty:
tel.: +48857191091, fax: +48857192800
e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl 2000029@zoz.org.pl
www: http://www.sppchoroszcz.med.pl