Kontakty:
tel.: +48587776673, +48587776635
fax: +48585313830
e-mail: sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl 2200197@zoz.org.pl
www: nzoztczew.pl