Kontakty:
tel.: +48343673000, fax: +48343651756
e-mail: organizacja@data.pl 2401302@zoz.org.pl
www: http://www.szpitalparkitka.com.pl/