Kontakty:
tel.: +48322420623, e-mail: warzyszynski.dent@interia.pl 2401559@zoz.org.pl