Kontakty:
tel.: +48914212845, fax: +48914221287
e-mail: zoz.sw@wp.pl