Kontakty:
tel.: +48618472895, 618467100
fax: +48618411054
e-mail: medycyna.pracy@wcmp.pl 3000343@zoz.org.pl
www: www.wcmp.pl