×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Parzęczewska 35
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
tel.: +48427144500, faks:+48427164214
e-mail: szpital@wss.zgierz.pl
www: http://www.wss.zgierz.pl/
Brak możliwości umówienia wizyty przy pomocy kalendarza eMPendium.
Umów wizytę:
 

Bank Krwi Parzęczewska 35, Zgierz

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień Parzęczewska 35, Zgierz

Izba Przyjęć Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Chirurgiczny Ogólny Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Gastroenterologiczny Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Nefrologiczny Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Okulistyczny Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Otolaryngologiczny Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Psychiatryczny Żeński Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Rehabilitacyjny Parzęczewska 35, Zgierz

Oddział Urologiczny Parzęczewska 35, Zgierz

Ośrodek Dializ Parzęczewska 35, Zgierz

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Parzęczewska 35, Zgierz

Pracownia Diagnostyki Obrazowej Parzęczewska 35, Zgierz

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Parzęczewska 35, Zgierz

Gabinet położnej środowiskowej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Alergologiczna dla dorosłych Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Alergologiczna dla dzieci Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Chirurgii Ogólnej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dzieci Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Chorób Metabolicznych Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Dermatologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Diabetologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Endokrynologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Gastroenterologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Kardiologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Laktacyjna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Medycyny Nuklearnej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Medycyny Pracy Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Mukowiscydozy dla dorosłych Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Mukowiscydozy dla dzieci Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Nefrologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Neurochirurgiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Neurologiczna dla dzieci Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Okresu Przekwitania Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Okulistyczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Otolaryngologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Padaczki Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Profilaktyki AIDS Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Reumatologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Urologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Wenerologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Zdrowia Psychicznego Parzęczewska 35, Zgierz

Szkoła Rodzenia Parzęczewska 35, Zgierz

Przychodnia Stomatologiczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Ortodontyczna Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Stomatologiczna dla dzieci Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Stomatologiczna Ogólna Parzęczewska 35, Zgierz

Stacja Pogotowia Ratunkowego Parzęczewska 35, Zgierz

Szpitalny Oddział Ratunkowy Parzęczewska 35, Zgierz

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Parzęczewska 35, Zgierz

Zakład Medycyny Ratunkowej Parzęczewska 35, Zgierz

Ambulatorium Chirurgiczne Parzęczewska 35, Zgierz

Ambulatorium Laryngologiczne Parzęczewska 35, Zgierz

Ambulatorium Ogólne Parzęczewska 35, Zgierz

Ambulatorium Okulistyczne Parzęczewska 35, Zgierz

Ambulatorium Pediatryczne Parzęczewska 35, Zgierz

Zespół Wyjazdowy R Parzęczewska 35, Zgierz

Zespół Wyjazdowy W Parzęczewska 35, Zgierz

Zakład Patomorfologii Parzęczewska 35, Zgierz

Zakład Rehabilitacji Parzęczewska 35, Zgierz

Gabinet Fizjoterapii Parzęczewska 35, Zgierz

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Rehabilitacji Parzęczewska 35, Zgierz

Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu Parzęczewska 35, Zgierz

Zgłoś błąd na stronie
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł