×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

Borowska 213
50-556 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel.: +48 717331110, +48 717331600
e-mail: sekretariat@usk.wroc.pl
www: www.usk.wroc.pl
tel.: +48 717331100,
Brak możliwości umówienia wizyty przy pomocy kalendarza eMPendium.
Opis:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Umów wizytę:
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu Borowska 213, Wrocław

Diagnostyka Audiologiczna Borowska 213, Wrocław

Pracownia EEG Borowska 213, Wrocław

Pracownia EMG Borowska 213, Wrocław

Pracownia Endoskopowa Borowska 213, Wrocław

Pracownia Kapilaroskopii Borowska 213, Wrocław

Pracownia Mammograficzna Borowska 213, Wrocław

Pracownia pH-metrii i Manometrii Borowska 213, Wrocław

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Borowska 213, Wrocław

Pracownia RTG Borowska 213, Wrocław

Pracownia Tomografii Komputerowej Borowska 213, Wrocław

Pracownia USG Borowska 213, Wrocław

Videoendoskopowa/Videostroboskopowa Borowska 213, Wrocław

Dział Rehabilitacji Borowska 213, Wrocław

Gabinet fizykoterapii Borowska 213, Wrocław

Izba Przyjęć Borowska 213, Wrocław

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Chałubińskiego 1 A, Wrocław

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci Borowska 213, Wrocław

Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Angiologiczny Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Diabetologii Borowska 213, Wrocław

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Oddział Chirurgii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Oddział Urologii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Borowska 213, Wrocław

Poradnia przykliniczna alergologiczna Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Borowska 213, Wrocław

Klinika Chirurgii Serca Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Kardiochirurgiczny Borowska 213, Wrocław

Pododział Torakochirurgiczny Borowska 213, Wrocław

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Borowska 213, Wrocław

Oddział Chirurgii Ogólnej Borowska 213, Wrocław

Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Kliniczny Alergologiczny L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Kliniczny Geriatryczny L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Biotoksykologii L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia EKG L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Gastroskopii L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Holterowska, EKG i RR L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Ultrasonografii L Pasteura 4, Wrocław

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej Chałubińskiego 1, Wrocław

Poradnia przykliniczna chirurgii plastycznej Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Alergologii i Dermatoz Zawodowych Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Bakteriologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia EKG Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Histopatologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Immunologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Krioterapii i Laseroterapii Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Mikologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Światłolecznictwa Chałubińskiego 1, Wrocław

Oddział Endokrynologiczny L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Izotopowa L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Medycyny Nuklearnej L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Endokrynologii Dziecięcej Chałubińskiego 2, Wrocław

Oddział Kliniczny Neonatologiczny Chałubińskiego 3, Wrocław

Poradnia przykliniczna patologii ciąży Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Analityki Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Brachyterapii Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Cytologii Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Radioterapii Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia USG Chałubińskiego 3, Wrocław

Szkoła Rodzenia Chałubińskiego 3, Wrocław

Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Neonatologiczny Borowska 213, Wrocław

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku L Pasteura 4, Wrocław

Poradnia genetyczna Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Białek i Krzepnięcia L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Cytochemii i Cytomorfologii L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Cytogenetyki L Pasteura 4, Wrocław

Klinika Kardiologii Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Kardiologiczny Borowska 213, Wrocław

Pracownia EKG Borowska 213, Wrocław

Pracownia Elektrofizjologii Borowska 213, Wrocław

Pracownia Hemodynamiki Borowska 213, Wrocław

Pracownia Izotopowa Borowska 213, Wrocław

Pracownia Przepływów Obwodowych Borowska 213, Wrocław

Klinika Medycyny Ratunkowej - Szpitalny Oddział Ratunkowy Borowska 213, Wrocław

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Nefrologiczny Borowska 213, Wrocław

Stacja Dializ Borowska 213, Wrocław

Stacja Dializ Borowska 213, Wrocław

Klinika Neonatologii Borowska 213, Wrocław

Oddział Fizjologii Noworodka Borowska 213, Wrocław

Oddział Patologii Noworodka Borowska 213, Wrocław

Pododdział Udarowy Borowska 213, Wrocław

Oddział Okulistyki Borowska 213, Wrocław

Oddział Okulistyki Dziecięcej Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny Borowska 213, Wrocław

Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej Chałubińskiego 2, Wrocław

Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny Chałubińskiego 2, Wrocław

Poradnia przykliniczna alergologiczna dziecięca Chałubińskiego 2-2a, Wrocław

Poradnia przykliniczna diabetologiczna dziecięca Chałubińskiego 2-2a, Wrocław

Poradnia przykliniczna endokrynologiczna dziecięca Chałubińskiego 2-2a, Wrocław

Poradnia przykliniczna kardiologiczna dziecięca Chałubińskiego 2-2a, Wrocław

Pracownia EKG Chałubińskiego 2, Wrocław

Izba Przyjęć Dla Dzieci M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Oddział Niemowlęcy M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Endoskopowa M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Psychologiczna M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Chałubińskiego 2-2A, Wrocław

Oddział Kliniczny Zakaźny Chałubińskiego 2-2A, Wrocław

Oddział Kliniczny Reumatologiczny Borowska 213, Wrocław

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Borowska 213, Wrocław

Gabinet kinezyterapii Borowska 213, Wrocław

Pracownia EKG Borowska 213, Wrocław

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Borowska 213, Wrocław

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii M.Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Poradnia medycyny pracy Chaubińskiego 2, Wrocław

Poradnia przykliniczna chirurgii dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia przykliniczna urologiczna dla dzieci Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Pracownia Densytometryczna Borowska 213, Wrocław

Pracownia Psychologii Klinicznej M.Curie-Skłodowskiej 58, Wrocław

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Borowska 213, Wrocław

Poradnia Diabetologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Elektrostymulacji Serca Borowska 213, Wrocław

Poradnia Hematologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Kardiochirurgiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Kardiologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Leczenia Jaskry Borowska 213, Wrocław

Poradnia Medycyny Pracy Borowska 213, Wrocław

Poradnia Nefrologiczna dla dzieci Borowska 213, Wrocław

Poradnia Neonatologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Neurochirurgiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Neurologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Okulistyczna Dziecięca Borowska 213, Wrocław

Poradnia Onkologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Osteoporozy Borowska 213, Wrocław

Poradnia Otolaryngologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia POZ Borowska 213, Wrocław

Poradnia POZ dla dzieci Borowska 213, Wrocław

Poradnia Rehabilitacyjna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Reumatologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Stomatologiczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Transplantacji Nerek Borowska 213, Wrocław

Poradnia Transplantologii Borowska 213, Wrocław

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna Borowska 213, Wrocław

Poradnia Urologiczna Borowska 213, Wrocław

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia Badań Naczyniowych M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia Rezonansu Magnetycznego M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia RTG - Internistyczna M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia RTG - ogólna M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia Tomografu Komputerowego M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia USG i Mammografii M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Zgłoś błąd na stronie
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł