×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:
Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
woj. dolnośląskie
Kontakty:
Brak możliwości umówienia wizyty przy pomocy kalendarza eMPendium.
tel.: +48717660200, 717660373
fax:+48717660630
e-mail: szpital@4wsk.pl
www: www.4wsk.pl
Umów wizytę:
 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pododdział Angiologiczny Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pododdział Endokrynologiczny Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pododdział Pulmonologiczny Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pododdział Wewnętrzny Ogólny Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Neurochirurgii Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Reumatologiczny Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Klinika Kardiochirurgii Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Klinika Kardiologii Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Kliniczny Oddział Traumatologii Narządu Ruchu Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Ośrodek Chorób Serca Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Gabinet Zabiegowy Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Położnej Środowiskowej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia POZ Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia POZ Róży Wiatrów 11 B, Wrocław

Punkt Szczepień Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Gabinet Lekarza Zakładowego Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Alergologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Chirurgii Ogólnej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Chorób Naczyń Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Endokrynologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Ginekologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Kardiochirurgiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Kardiologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Kontroli Stymulatorów Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Neurochirurgiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Neurologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Okulistyczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Onkologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Otolaryngologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Pediatryczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Psychologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Rehabilitacyjna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Reumatologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Urologiczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Zdrowia Psychicznego Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pracownia EEG Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pracownia EKG Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pracownia EMG Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Gabinet Chirurgii Stomatologicznej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Gabinet Protetyki Stomatologicznej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Gabinet Stomatologii Zachowawczej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia Ortodontyczna Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Poradnia POZ Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pracownia Niewydolności Serca Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Pracownia Ultrasonografii Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Wojskowa Stacja Krwiodawstwa Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Zakład Analityki Lekarskiej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Zakład Endoskopii Zabiegowej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Zakład Medycyny Nuklearnej Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Zakład Patomorfologii Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Pobytem Dziennym Rudolfa Weigla 5, Wrocław

Zgłoś błąd na stronie
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł