20 grudnia 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Placówki.mp.pl
medycyna praktyczna dla pacjentów

Zaloguj się, aby skontaktować się z administratorem tej placówki.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

zobacz strukturę placówki

Adres:
M.Curie-Skłodowskiej 58
50-368 Wrocław
woj. dolnośląskie
Kontakty:
tel.: +48717842001, fax: +48713270902
e-mail: sekretariat@spsk1.internetdsl.pl 9900163@zoz.org.pl
www: www.spsk1.com.pl
Opis:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Lekarze przyjmujący w placówce:

Centralne Laboratorium Analityczne L. Pasteura 2 II p, Wrocław

Dział Rehabilitacji i Fizjoterapii Chałubińskiego 3, Wrocław

I Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Izba Przyjęć Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Chałubińskiego 1 A, Wrocław

Oddział B (wszczepiania rozruszników) Chałubińskiego 1 A, Wrocław

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Oddział Chirurgii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Chirurgicznej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Oddział Urologii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia Chirurgii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia Urologiczna dla Dzieci Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Poradnia Proktologiczna Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Pracownia Endoskopowa Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii L Pasteura 4, Wrocław

Izba Przyjęć L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Chorób Zawodowych L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Nadciśnienia Tętniczego L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Wewnętrzny L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Biotoksykologii L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia EKG L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Gastroskopii L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Holterowska, EKG i RR L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Ultrasonografii L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Chirurgii Plastycznej Chałubińskiego 1, Wrocław

Oddział Skórno-Wenerologiczny Żeński Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Alergologii i Dermatoz Zawodowych Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Bakteriologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia EKG Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Histopatologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Immunologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Krioterapii i Laseroterapii Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Mikologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Pracownia Światłolecznictwa Chałubińskiego 1, Wrocław

Oddział Endokrynologiczny L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Pobytu Dziennego L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Izotopowa L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Medycyny Nuklearnej L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Endokrynologii Dziecięcej Chałubińskiego 2, Wrocław

Izba Przyjęć Chałubińskiego 3, Wrocław

Oddział Ginekologii Operacyjnej Chałubińskiego 3, Wrocław

Oddział Neonatologiczny Chałubińskiego 3, Wrocław

Oddział Patologii Ciąży Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Analityki Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Brachyterapii Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Cytologii Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia Radioterapii Chałubińskiego 3, Wrocław

Pracownia USG Chałubińskiego 3, Wrocław

Szkoła Rodzenia Chałubińskiego 3, Wrocław

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Transplantacji Szpiku L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Białek i Krzepnięcia L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Cytochemii i Cytomorfologii L Pasteura 4, Wrocław

Pracownia Cytogenetyki L Pasteura 4, Wrocław

Oddział Alergologii Dziecięcej Chałubińskiego 2, Wrocław

Oddział Kardiologii Dziecięcej Chałubińskiego 2, Wrocław

Poradnia Alergologiczna Chałubińskiego 2, Wrocław

Poradnia Kardiologiczna Chałubińskiego 2, Wrocław

Pracownia EKG Chałubińskiego 2, Wrocław

Izba Przyjęć Dla Dzieci M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Oddział Gastroenterologiczny M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Oddział Niemowlęcy M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Endoskopowa M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Pracownia Psychologiczna M. Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych O. Bujwida 44, Wrocław

Oddział Zakaźny O. Bujwida 44, Wrocław

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej O. Bujwida 44, Wrocław

Oddział Opieki Paliatywnej Dla Dzieci O. Bujwida 44, Wrocław

Pracownia EKG O. Bujwida 44, Wrocław

Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej O. Bujwida 44, Wrocław

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii M.Curie-Skłodowskiej 50/52, Wrocław

Poradnia Alergologiczna Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Poradnia Chirurgii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia Chirurgii Ogólnej M. Curie-Skłodowskiej 66, Wrocław

Poradnia Chirurgii Plastycznej Chałubińskiego 1, Wrocław

Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Poradnia Dermatologiczna Chałubińskiego 1, Wrocław

Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci i Młodzieży J. Hoene Wrońskiego 13c, Wrocław

Poradnia Endokrynologiczna J. Hoene-Wrońskiego 13c, Wrocław

Poradnia Gastroenterologiczna i Zaburzeń Metabolicznych Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia Genetyczna Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza T. Chałubińskiego 3, Wrocław

Poradnia Ginekologii Onkologicznej T. Chałubińskiego 3, Wrocław

Poradnia Hematologiczna L. Pasteura 4, Wrocław

Poradnia Hermatologiczna O. Bujwida 42, Wrocław

Poradnia Leczenia Bólu Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Poradnia Leczenia Otyłości Pasteura 4, Wrocław

Poradnia Leczenia Otyłości u Dzieci i Młodzieży J. Hoene Wrońskiego 13c, Wrocław

Poradnia Medycyny Pracy Pasteura 4, Wrocław

Poradnia Nowotworów Krwi L. Pasteura 4, Wrocław

Poradnia Onkologiczna Dziecięca Bujwida 42, Wrocław

Poradnia Patologii Ciąży T. Chałubińskiego 3, Wrocław

Poradnia Proktologiczna Marii Skłodowskiej - Curie 66, Wrocław

Poradnia Psychologiczna Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia Skaz Krwotocznych O. Bujwida 44, Wrocław

Poradnia Transplantacji Szpiku Pasteura 4, Wrocław

Poradnia Urologii Dziecięcej Marii Skłodowskiej - Curie 50/52, Wrocław

Poradnia Zdrowia Psychicznego L. Pasteura 10, Wrocław

Pracownia Psychologii Klinicznej M.Curie-Skłodowskiej 58, Wrocław

Stacja Dializ Chałubińskiego 1A, Wrocław

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia Badań Naczyniowych M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia Rezonansu Magnetycznego M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia RTG - Internistyczna M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia RTG - ogólna M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia Tomografu Komputerowego M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław

Pracownia USG i Mammografii M. Curie-Skłodowskiej 68, Wrocław